Privacyverklaring

VOETBALSCHOOL EEMSMOND, hierna te noemen VE, kan persoonsgegevens van u en of uw kind verwerken, doordat u gebruik maakt (of heeft gemaakt) van de diensten van VE en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijf- en/of contactformulier op de website aan ons (heeft) verstrekt.
VE verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– De voor- en achternaam van uw kind
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
Daarnaast worden tijdens trainingen en wedstrijden foto’s gemaakt voor promotiedoeleinden en sociale media van VE.

WAAROM VE GEGEVENS NODIG HEEFT
VE verwerkt bovengenoemde gegevens om contact op te kunnen nemen bij bijvoorbeeld calamiteiten tijdens trainingen. Tevens gebruiken wij deze gegevens om per e-mail en/of per post een nieuwsbrief aan u te verstrekken. Het kan ook nodig zijn om een certificaat na te sturen als uw kind de laatste training van een zaal, voor- of najaarscursus door afwezigheid heeft gemist.

FOTO’S
De door VE gemaakte foto’s worden gebruikt voor het plaatsen en updaten van de website van VE, Facebook en Twitter. Daarbij kunnen de foto’s ook gebruikt worden voor het ontwerp van het hiervoor genoemde certificaat.

HOE LANG VE GEGEVENS BEWAART
Wij bewaren uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. In feite kan dit maximaal een jaar bedragen. Hier wordt alleen met uw nadrukkelijke toestemming van afgeweken.

DELEN MET ANDEREN
VE verstrekt uw persoonsgegevens slechts aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van VE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
VE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ons bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar (en door) Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacy beleid van Google hier voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan VE te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VE heeft hier geen invloed op.
VE heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar melvin@voetbalschooleemsmond.nl
VE zal zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
VE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om waar te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via melvin@voetbalschooleemsmond.nl

https://www.voetbalschooleemsmond.nl/ is een website van VE en is als volgt te bereiken:

Postadres: Wethouderhuismanlaan 32, 9902LR Appingedam
Vestigingsadres: Wethouderhuismanlaan 32, 9902LR Appingedam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 80875599
Telefoon: 06 – 37 43 84 40
E-mailadres: melvin@voetbalschooleemsmond.nl

Inschrijven

Voorjaarscursus

Techniek DVC

Najaarscursus

Zaalcursus

Voetbalclinics

Voetbalschool Eemsmond organiseert geheel verzorgde voetbalclinics.

Voetbalfeestjes

Voetbalschool Eemsmond organiseert ook kinder (voetbal) feestjes.

Diverse Cursussen

Voetbalschool Eemsmond organiseert geheel verzorgde cursussen.

"Voor ieder kind, met passie voor voetbal!"